แจกฟรี ไฟล์หน้าปกใบงาน OnHand ไฟล์ JPG โดย สื่อการสอน By kru Khwuan

แจกฟรี ไฟล์หน้าปกใบงาน OnHand ไฟล์ JPG โดย สื่อการสอน By kru Khwuan

แจกฟรี ไฟล์หน้าปกใบงาน OnHand ไฟล์ JPG โดย สื่อการสอน By kru Khwuan

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ ไฟล์หน้าปกใบงาน OnHand ไฟล์ JPG โดย สื่อการสอน By kru Khwuan เพื่อใช้ประกอบการสร้างใบงาน ใบงานการสอนออนไลน์ และรายงานอื่นๆ สำหรับคุณครูทุกท่าน เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการทำงาน โดยไฟล์หน้าปกใบงาน มีทั้งหมด 5 แบบ ให้เลือกใช้ ตามความชอบของคุณครู

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี ไฟล์หน้าปกใบงาน OnHand ไฟล์ JPG

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ สื่อการสอน By kru Khwuan

สื่อการสอนโดยเพจ สื่อการสอน By kru Khwuan แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการสร้าง ใบงานการสอนออนไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

สื่อใบงาน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *