แจกฟรี ไฟล์เสียงประกอบวิดีโอ น่ารักๆ สไลด์สอน โดย คลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

แจกฟรี ไฟล์เสียงประกอบวิดีโอ น่ารักๆ สไลด์สอน โดย คลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

แจกฟรี ไฟล์เสียงประกอบวิดีโอ สไลด์สอน โดย คลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อตกแต่งห้องเรียน  ไฟล์เสียงประกอบวิดีโอ สไลด์สอน โดย คลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์ เพื่อใช้ ตกแต่งสื่อการสอน PowerPoint งานนำเสนอ หรือตกแต่งห้องเรียน

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี ไฟล์เสียงประกอบวิดีโอ สไลด์สอน

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก  คลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

สื่อการสอนโดย คลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์ แจก ไฟล์รูป ตกแต่ง สื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการสร้างสื่อในการเตรียมการเรียนการสอน PowerPoint งานนำเสนอ หรือตกแต่งห้องเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *