แจกฟรี ไฟล์แผนหน้าเดียว เปลี่ยนสีได้ ไฟล์ PowerPoint โดย ห้องสื่อครูแอน

แจกฟรี ไฟล์แผนหน้าเดียว เปลี่ยนสีได้ ไฟล์ PowerPoint โดย ห้องสื่อครูแอน

แจกฟรี ไฟล์แผนหน้าเดียว เปลี่ยนสีได้ ไฟล์ PowerPoint โดย ห้องสื่อครูแอน

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน ไฟล์แผนหน้าเดียว เปลี่ยนสีได้ ไฟล์ PowerPoint โดย ห้องสื่อครูแอน เพื่อใช้ประกอบการเตรียมการสอน ในวิชาต่างๆ เพิ่มความสะดวกให้กับคุณครูในการสร้างแผนการสอน

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี ไฟล์แผนหน้าเดียว เปลี่ยนสีได้ ไฟล์ PowerPoint

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก ห้องสื่อครูแอน

สื่อการสอนโดย ห้องสื่อครูแอน แจกแผนการสอนหน้าเดียวเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการจัดเรียนการสอน

สื่อช่วยสอน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *