แจกฟรี สื่อการสอน ชิ้นงานภาษาอังกฤษ ไอโฟนคำศัพท์ โดย ห้องสื่อการสอน

แจกฟรี สื่อการสอน ชิ้นงานภาษาอังกฤษ ไอโฟนคำศัพท์ โดย ห้องสื่อการสอน

แจกฟรี สื่อการสอน ชิ้นงานภาษาอังกฤษ ไอโฟนคำศัพท์ โดย ห้องสื่อการสอน

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน สื่อการสอน ชิ้นงานภาษาอังกฤษ ไอโฟนคำศัพท์ โดย ห้องสื่อการสอน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเรียน ทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านชิ้นงานพับน่ารักๆ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน ชิ้นงานภาษาอังกฤษ ไอโฟนคำศัพท์

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ ห้องสื่อการสอน

สื่อการสอนโดยเพจ ห้องสื่อการสอน แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนของนักเรียน วิชาภาษาอังกฤษ

สื่อใบงาน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *