แบบทดสอบออนไลน์ Christmas Day โดย ห้องสมุดโรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ Christmas Day โดย ห้องสมุดโรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ Christmas Day โดย ห้องสมุดโรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

คลังสื่อการสอน.com ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการทดสอบความรู้ออนไลน์ หัวข้อ Christmas Day โดย ห้องสมุดโรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เมื่อผ่านเกณฑ์ จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ ผ่านอีเมลล์ ที่ลงทะเบียน

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ Christmas Day

ห้องสมุดโรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการทดสอบความรู้ออนไลน์ หัวข้อ Christmas Day เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมิน ท่านจะได้รับเกียรติบัตรโดยอัตโนมัติทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ห้องสมุดโรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำโดย คลังสื่อการสอน.com แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ สำหรับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ การพัฒนาทักษะความรู้ หรือต้องการเกียรติบัตร สำหรับการทำผลงานในด้านต่างๆ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *