แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องวันคริสต์มาส (Christmas’s Day) โดย โรงเรียนบ้านไสขาม

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องวันคริสต์มาส (Christmas’s Day) โดย โรงเรียนบ้านไสขาม

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องวันคริสต์มาส (Christmas’s Day) โดย โรงเรียนบ้านไสขาม

คลังสื่อการสอน.com ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องวันคริสต์มาส (Christmas’s Day) โดย โรงเรียนบ้านไสขาม เมื่อผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ ผ่านอีเมลล์ ที่ลงทะเบียน

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องวันคริสต์มาส (Christmas’s Day) โดย โรงเรียนบ้านไสขาม

โรงเรียนบ้านไสขามประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันคริสต์มาส เชิญชวนทุกท่านทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องวันคริสต์มาส (Christmas’s Day) เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมลล์ เมื่อผ่านร้อยละ 70

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โรงเรียนบ้านไสขาม อำเภอกาญจนดิษฐ์

กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำโดย คลังสื่อการสอน.com แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ สำหรับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ การพัฒนาทักษะความรู้ หรือต้องการเกียรติบัตร สำหรับการทำผลงานในด้านต่างๆ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *