แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ eBOOK รวม 12 Tenses พร้อมแบบฝึกหัด โดย Engnow.in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ eBOOK รวม 12 Tenses พร้อมแบบฝึกหัด โดย Engnow.in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ eBOOK รวม 12 Tenses พร้อมแบบฝึกหัด โดย Engnow.in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ eBOOK รวม 12 Tenses พร้อมแบบฝึกหัด โดย Engnow.in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนได้ทบทวน 12 Tenses ในภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดเป็น ebook หรือจะปริ้นออกมาเป็นสมุดเล่มเล็กก็ได้

ดาวน์โหลดด้านล่าง

eBOOK รวม 12 Tenses พร้อมแบบฝึกหัด

eBOOK รวม 12 Tenses พร้อมแบบฝึกหัด

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ Engnow.in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

สื่อการสอนโดยเพจ Engnow.in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน

สื่อช่วยสอน รวบรวม โดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *