การสร้างใบงานออนไลน์ สำหรับคนรุ่นใหม่ ด้วย Live Worksheet โดย คลังสื่อการสอน

การสร้างใบงานออนไลน์ สำหรับคนรุ่นใหม่ ด้วย Live Worksheet โดย คลังสื่อการสอน

การสร้างใบงานออนไลน์ สำหรับคนรุ่นใหม่ ด้วย Live Worksheet โดย คลังสื่อการสอน

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ Liveworksheet เว็บไซต์การสร้างใบงานออนไลน์ที่เหมาะสำหรับคุณครูยุคใหม่ ตอบสนองการเรียนผ่านทางออนไลน์ เพื่อยกระดับการเรียนการสอน เพิ่มความสะดวกในการสร้างใบงานของคุณครู การทำใบงานของนักเรียน รวมถึงการตรวจใบงานที่รวดเร็ว แบ่งหมวดหมู่ชัดเจน หมดปัญหาเรื่องการแจกหรือเก็บใบงานนักเรียน

Liveworksheet เป็นเว็บไซต์ที่สามารถใช้งานได้ฟรี และมีรูปแบบใบงานที่หลากหลายให้คุณครูได้เลือกใช้ หรือถ้าคุณครูต้องการยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานก็สามารถสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์เพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้นในอีกระดับหนึ่ง โดยสามารถเลือกระดับสมาชิกได้อย่างหลากหลาย

รูปแบบใบงานที่สามารถสร้างได้นั้นมีหลากหลายแบบด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น

 • ใบงานการโยงเส้นจับคู่
 • ใบงานการแยกหมวดหมู่โดยลากไปวาง
 • ใบงานเลือกคำตอบถูก-ผิด
 • ใบงานเติมคำจากตัวเลือกที่กำหนดให้
 • ข้อสอบปรนัย
 • ใบงานการตอบคำถามแบบอัตนัย
 • ใบงานการฝึกพูด-อ่านออกเสียง

นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์ใบงานที่มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ในแบบของตัวเองได้

การสมัครเริ่มเข้าใช้งาน Liveworksheets

การสร้างใบงานออนไลน์ สำหรับคนรุ่นใหม่ ด้วย Live Worksheet
 • 2 ไปที่ Teachers access เลือกเข้าไปสมัครใช้งานที่ Register
การสร้างใบงานออนไลน์ สำหรับคนรุ่นใหม่ ด้วย Live Worksheet
 • 3 เข้าไปกรอกข้อมูลฝั่งซ้าย ส่วนฝั่งขวายังไม่จำเป็นต้องกรอกก็ได้
  (ที่สำคัญจะต้องจำ username และ password ที่ใช้สมัครให้ได้)
การสร้างใบงานออนไลน์ สำหรับคนรุ่นใหม่ ด้วย Live Worksheet
 • 4 กลับเข้าไปที่กล่องจดหมายของ E-mail ที่เราสมัครเพื่อไป Activate เข้าใช้งาน
  ไปที่ จดหมาย Welcome to liveworksheets (กดเลือกตรงข้อความที่ยาวที่สุด)
 • 5 จากนั้นจะกลับเข้ามา login หน้าเว็บอีกครั้ง โดยใส่ Username และ Password ที่เราใช้สมัคร
  ลงไป (โดยอาจจะกดให้เครื่องท าการบันทึกไว้ที่ Remember me)

ขั้นตอนการเริ่มสร้างใบงาน

 • 1 ไปที่ Make interactive worksheets เลือกที่ Get started
 • 2 เลือกไฟล์ที่จะนำมาทำเป็น ไฟล์ pdf jpg หรือ png แล้วทำการอัพโหลดไฟล์เข้าโปรแกรม
  ที่ปุ่ม Upload
 • 3 พอได้ไฟล์งานเข้าระบบ จะมองเห็นใบงานนั้นโดยจะมีแถบเครื่องมือและขั้นตอนในการสร้างใบ
  งานตามนี้

การสร้างใบงานที่แบบโยงเส้นจับคู่ (join:1-join:1)
วิธีการสร้าง

 1. สร้างกล่องข้อความคลุมสิ่งที่จะทำการโยงเส้นจับคู่
 2. คลิกเข้าไปในกล่องข้อความที่สร้างให้กล่องมีเส้นทึบสีดำ
 3. แล้วพิมพ์คำสั่งในกล่องที่จะโยงจับคู่หากันทั้ง 2 กล่อง ด้วยคำสั่งว่า
  join:1 ให้เหมือนกันทั้ง 2 กล่อง ที่จะโยงเส้นหากันเป็นคู่
 4. ทำแบบนี้จนครบทุกคู่ทุกกล่อง
 5. เมื่อทำเสร็จแล้วลองกดเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องในหน้าต่าง Preview ดูหากพบ
  ข้อผิดพลาดให้กลับไปแก้ไขใน Edit แต่หากถูกต้องให้ทำการกดปุ่ม Save

การสร้างใบงานแบบลากกล่องคำตอบไปวางในช่องว่างให้ถูกต้อง (drag:1-drop:1)
วิธีการสร้าง

 1. สร้างกล่องข้อความคลุมสิ่งที่จะทำการขยับหรือลากกล่องให้คลุมกล่องนั้นๆให้สวยงาม
 2. คลิกเข้าไปในกล่องให้กล่องมีเส้นทึบสีดำ
 3. แล้วพิมพ์คำสั่งในกล่องที่จะขยับหรือลากไปวาง ด้วยคำสั่งว่า
  drag:1 แล้วพิมพ์คำสั่งในกล่องที่เป็นช่องว่างที่เราจะนำไปวางให้ถูกที่ว่า drop:1
 4. ให้เหมือนกันเป็นคู่ๆ drag:1 คู่กับ drop:1 ทั้ง 2 กล่อง ไปจนครบ
 5. เมื่อทำเสร็จแล้วลองกดเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องในหน้าต่าง Preview ดูหากพบ
  ข้อผิดพลาดให้กลับไปแก้ไขใน Edit แต่หากถูกต้องให้ทำการกดปุ่ม Save

การสร้างใบงานเลือกคำตอบที่ถูกต้อง (select:yes , select:no)
วิธีการสร้าง

 1. สร้างกล่องข้อความคลุมสิ่งที่จะให้นักเรียนเลือกว่ากล่องใดถูกกล่องใดผิด
 2. คลิกเข้าไปในกล่องให้กล่องมีเส้นทึบสีดำ
 3. แล้วพิมพ์คำสั่งในกล่องที่จะให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องว่า select:yes
 4. แล้วพิมพ์คำสั่งในกล่องที่จะให้เป็นคำตอบที่ผิดหรือเป็นตัวลวงว่า select:no ทำไปจนครบทุกกล่องที่
  จะให้นักเรียนมากดเลือก
 5. เมื่อทำเสร็จแล้วลองกดเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องในหน้าต่าง Preview ดูหากพบ
  ข้อผิดพลาดให้กลับไปแก้ไขใน Edit แต่หากถูกต้องให้ทำการกดปุ่ม Save

การสร้างใบงานทำเครื่องหมายถูกในกล่องคำตอบที่ถูกต้อง(tick:yes,no)
วิธีการสร้าง

 1. สร้างกล่องข้อความคลุมสิ่งที่จะให้นักเรียนเลือกว่าทำเครื่องหมาย เฉพาะในข้อที่ถูกต้อง
 2. คลิกเข้าไปในกล่องให้กล่องมีเส้นทึบสีดำ
 3. แล้วพิมพ์คำสั่งในกล่องที่จะให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องว่า tick:yes
 4. แล้วพิมพ์คำสั่งในกล่องที่จะให้เป็นคำตอบที่ผิดหรือเป็นตัวลวงว่า tick:no ทำไปจนครบทุกกล่องที่จะ
  ให้นักเรียนกดเลือก
 5. เมื่อทำเสร็จแล้วลองกดเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องในหน้าต่าง Preview ดูหากพบ
  ข้อผิดพลาดให้กลับไปแก้ไขใน Edit แต่หากถูกต้องให้ทำการกดปุ่ม Save

การสร้างแบบข้อสอบปรนัยหลายตัวเลือก (choose:*ข้อถูก/ข้อผิด)
วิธีการสร้าง

 1. สร้างกล่องข้อความคลุมสิ่งที่จะให้นักเรียนมาเลือก choice แบบเลื่อนดูคำตอบ dropdown
 2. คลิกเข้าไปในกล่องให้กล่องมีเส้นทึบสีดำ
 3. แล้วพิมพ์คำสั่งในกล่องที่จะกำหนดตัวเลือกว่า choose:ก.9 ตัว/ข.7 ตัว/*ค.6 ตัว/ง.5 ตัว (ในกรณี
  ตัวอย่างนี้ จะเฉลยเป็น ข้อ ค. 6 ตัว โดยข้อใดที่จะกำหนดให้ถูกต้องให้พิมพ์ เครื่องหมาย *นำหน้าข้อ
  นั้นๆ)
 4. เมื่อทำเสร็จแล้วลองกดเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องในหน้าต่าง Preview ดูหากพบ
  ข้อผิดพลาดให้กลับไปแก้ไขใน Edit แต่หากถูกต้องให้ท าการกดปุ่ม Save

คำสังสำหรับใบงานรูปแบบอื่นๆ

คู่มือการสร้างใบงานด้วย Liveworksheet อย่างละเอียดจาก

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ตัวอย่างใบงานออนไลน์ใน Liveworksheet

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *