อบรมออนไลน์​ Live Worksheets สร้างใบงานออนไลน์​ วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ย. 64 ฟรี มีเกียรติบัตร โดย NSRU

อบรมออนไลน์​ Live Worksheets สร้างใบงานออนไลน์​ วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ย. 64 ฟรี มีเกียรติบัตร โดย NSRU

อบรมออนไลน์​ Live Worksheets สร้างใบงานออนไลน์​ วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ย. 64 ฟรี มีเกียรติบัตร โดย NSRU

คลังสื่อการสอน.com ขอแนะนำ อบรมสร้างสื่อออนไลน์​ อบรมออนไลน์​ Live Worksheets สร้างใบงานออนไลน์​ วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ย. 64 ฟรี มีเกียรติบัตร โดย NSRU กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อบรมในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น.

ลิงก์ทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร ติดตามใน Live วันที่อบรม

อบรบผ่านทาง Youtube Live https://www.youtube.com/watch?v=tGogYCzKjbU

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทรศัพท์ 056 219 100 ต่อ 1527

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

2 thoughts on “อบรมออนไลน์​ Live Worksheets สร้างใบงานออนไลน์​ วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ย. 64 ฟรี มีเกียรติบัตร โดย NSRU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *