แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ PowerPoint เรื่อง การบอกตำแหน่ง โดย สื่อการสอน ห้องเรียนครูณัฐ

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ PowerPoint เรื่อง การบอกตำแหน่ง โดย สื่อการสอน ห้องเรียนครูณัฐ

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ PowerPoint เรื่อง การบอกตำแหน่ง โดย สื่อการสอน ห้องเรียนครูณัฐ

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน  สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ PowerPoint เรื่อง การบอกตำแหน่ง โดย สื่อการสอน ห้องเรียนครูณัฐ  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนคำศัพท์ เรื่อง การบอกตำแหน่ง ในวิชาภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ PowerPoint เรื่อง การบอกตำแหน่ง
แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ PowerPoint เรื่อง การบอกตำแหน่ง

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก สื่อการสอน ห้องเรียนครูณัฐ

สื่อการสอนโดย สื่อการสอน ห้องเรียนครูณัฐ  แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในเรื่อง การบอกตำแหน่ง ในวิชาภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *