แจกฟรี สื่อการสอน ภาษาอังกฤษ สรุป Tense เรื่อง Past Simple โดย English by kruminny

แจกฟรี สื่อการสอน ภาษาอังกฤษ สรุป Tense เรื่อง Past Simple โดย English by kruminny

แจกฟรี สื่อการสอน ภาษาอังกฤษ สรุป Tense เรื่อง Past Simple โดย English by kruminny

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อนำเสนอ PowerPoint ภาษาอังกฤษ สรุป Tense เรื่อง Past Simple โดย English by kruminny เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนการใช้ Tense คำศัพท์ ประโยคสนทนา ชั้นประถมหรือมัธยมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ ด้วยสื่อ PowerPoint น่ารักๆ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

สรุป Tense เรื่อง Past Simple

สรุป Tense เรื่อง Past Simple
สรุป Tense เรื่อง Past Simple

สรุป Tense เรื่อง Past Simple

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ English by kruminny

สื่อการสอนโดยเพจ English by kruminny แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ ประโยคสนทนา เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน

คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน พัฒนาทักษะในด้านต่างๆของนักเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

One thought on “แจกฟรี สื่อการสอน ภาษาอังกฤษ สรุป Tense เรื่อง Past Simple โดย English by kruminny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *