แจกฟรี สื่อภาษาอังกฤษ PowerPoint CAI เรื่อง ” What’s the matter?” โดย ห้องสื่อครูอังกฤษ

แจกฟรี สื่อภาษาอังกฤษ PowerPoint CAI เรื่อง ” What’s the matter?” โดย ห้องสื่อครูอังกฤษ

แจกฟรี สื่อภาษาอังกฤษ PowerPoint CAI เรื่อง ” What’s the matter?” โดย ห้องสื่อครูอังกฤษ

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อนำเสนอ PowerPoint ภาษาอังกฤษ CAI เรื่อง ” What’s the matter?” โดย ห้องสื่อครูอังกฤษ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนคำศัพท์ ประโยคสนทนา ชั้นประถมหรือมัธยมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ ด้วยสื่อ PowerPoint น่ารักๆ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อภาษาอังกฤษ PowerPoint CAI เรื่อง ” What’s the matter?”
แจกฟรี สื่อภาษาอังกฤษ PowerPoint CAI เรื่อง ” What’s the matter?”

แจกฟรี สื่อภาษาอังกฤษ PowerPoint CAI เรื่อง ” What’s the matter?”
แจกฟรี สื่อภาษาอังกฤษ PowerPoint CAI เรื่อง ” What’s the matter?”

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ ห้องสื่อครูอังกฤษ

สื่อการสอนโดยเพจ ห้องสื่อครูอังกฤษ แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ ประโยคสนทนา เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน

คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน พัฒนาทักษะในด้านต่างๆของนักเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *